Home Blog Apothekers & geestelijke gezondheidszorg: hoe automatisering zorgt voor betere patiëntenzorg.

Apothekers & geestelijke gezondheidszorg: hoe automatisering zorgt voor betere patiëntenzorg.

Apothekers worden meestal geassocieerd met het verstrekken van medicijnen en het geven van advies. Maar sinds de pandemie is hun rol groter geworden. Naast de jaarlijkse vaccinatie spelen ze ook een belangrijke rol bij het monitoren van de geestelijke gezondheid.

We onderzoeken hoe je als apotheker een ambassadeur voor geestelijke gezondheid kunt worden. En hoe automatisering kan helpen om tijd vrij te maken, zodat je je kunt richten op holistische zorg.

Monitoring

Apothekers behoren tot de meest toegankelijke zorgprofessionals: patiënten bezoeken namelijk regelmatig de apotheek. Door dit frequente contact kunnen apothekers veranderingen in gedrag, stemming of medicijngebruik opmerken. Allemaal indicatoren van geestelijke gezondheidsproblemen.

Apothekers kunnen dus fungeren als brug tussen patiënten en gespecialiseerde zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

Praktische tips

Bouw vertrouwen op door personalisatie.

Als vaste apotheker van een patiënt leer je zijn situatie en gezondheidsproblemen kennen. Het stellen van open vragen en het tonen van oprechte bezorgdheid over hun welzijn kan patiënten zeker aanmoedigen om openlijk over hun geestelijke gezondheid te praten.

Opleiden en doorverwijzing naar diensten voor geestelijke gezondheidszorg.

Geestelijke gezondheid is geen gemakkelijk onderwerp. Apothekers moeten leren hoe ze signalen kunnen oppikken, de juiste vragen kunnen stellen en kunnen handelen wanneer dat nodig is. Samenwerking met plaatselijke zorgverleners kan patiënten de weg wijzen naar de benodigde zorg. Tot slot moet het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen worden aangepakt met informatiecampagnes in de apotheek (bv. via digitale schermen) of workshops/informatiesessies.

Ontdek meer info over mental health op European Mental Health Week.

Apotheekautomatisering en geestelijke gezondheidsmonitoring

Apotheekrobots voor routinetaken

Afleverrobots automatiseren taken zoals sorteren en distribueren van medicijnen, waardoor apothekers minder tijd hoeven te besteden aan handmatige processen. Hierdoor kunnen ze meer tijd besteden aan patiëntconsulten en geestelijke gezondheidszorgondersteuning.

Apotheekautomatisering draait dus niet langer om efficiëntie, maar om apothekers in staat te stellen zich te concentreren op de menselijke kant van de gezondheidszorg.